Luft til vand
Anlæg hvor du udnytter udeluften til at opvarme din ejendom og til varmt brugsvand.
Ude-delen kombineres med en inde-del for opvarmning af varmt vand og akkumulering

1 2